ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

Release Date : 12-10-2018 00:00:00
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายสรุปด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต

          เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ (ผอ.ศรชล.เขต ๓) และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปในการเตรียมความพร้อม ในการรับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) และการบรรยายสรุปขั้นตอนการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบสัตว์น้ำของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติของชุดตรวจ ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นาวาเอก สมศักดิ์ อินทรเสมา หัวหน้าศูนย์การแจ้งเข้า-ออกเรือประมงภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ  (ที่มา : ทรภ.๓)