กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 21-09-2018 00:00:00
กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑

          กองทัพเรือกำหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี พลเรือเอก รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ  กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือ และพิธีทางศาสนา โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยราชการในและนอกกองทัพเรือ ผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมพิธี

          วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” หรือ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ซึ่งบรรดาเหล่าทหารเรือต่างเทิดทูนและกล่าวขานถึงพระองค์ท่าน และกองทัพเรือได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เนื่องจากพระดำรินานาประการที่ทรงมอบไว้แก่ราชนาวีไทย ทั้งโครงการสร้าง กองเรือรบ บันทึกรายงานเรื่องเรือ ส. หรือเรือดำน้ำ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำเรือดำน้ำมาใช้ปฏิบัติงาน ที่ทำให้กองทัพเรือไทยใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดหาเรือดำน้ำเข้าประจำการในกองทัพเรือ ในชุดเรือหลวงมัจฉาณุในเวลาต่อมา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ นับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่หาค่ามิได้ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นต้นแบบทางความคิดของทหารเรือไทยในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการราชนาวีไทย (ที่มา : สลก.ทร.)