ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน จัดอบรมฝึกซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมัน

Release Date : 21-06-2018 00:00:00
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน จัดอบรมฝึกซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมัน

           เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล.เขต ๑) มี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมันระดับ ๑ ภายใต้รหัส ROSE 2018 ณ ห้องAuditorium ชั้น ๒ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด(มหาชน) สาขา ๖ (โรงกลั่นน้ำมัน) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า กรมควบคุมมลพิษ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันหรือ IESG และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรมฯระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

    

              การอบรมฝึกซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมันในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะให้แก่พนักงานและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้ให้ความสำคัญในการปกป้องดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติ อันเห็นได้จากการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมัน ที่มุ่งเน้นในเรื่องการประสานงาน การดำเนินการ การวางแผน การคิดและวิเคราะห์ในการแก้ไขสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลในพื้นที่ เพื่อควบคุมและบริหารจัดการแก้ไขปัญหา โดยให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานใกล้เคียงต่างๆ ให้น้อยที่สุด

           อุบัติเหตุการรั่วไหลของน้ำมัน คงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น แต่ทุกคนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา หมั่นศึกษาหาความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงฝึกทักษะในการใช้อุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน นอกจากนี้แล้วยังต้องเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการประสานงานในกรณีต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

           สำหรับการขจัดคราบน้ำมันระดับที่ ๑ (First Tier) หมายถึง การรั่วไหลของน้ำมันมีปริมาณน้อย ประมาณ ๑๐ – ๒๐ ตัน มักเกิดขึ้นบริเวณท่าเทียบเรือในช่วงการขนถ่ายจากเรือสู่ท่า (ที่มา : ศรชล.เขต ๑)