กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

Release Date : 17-04-2018 00:00:00
กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ

          กิจการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี เปิดรับสมัครข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ (ต้องยังรับราชการอยู่เท่านั้น) และครอบครัว สังกัดกองทัพเรือ หรือผู้มียศทหารเรือ (หมายถึงผู้ที่อยู่นอกราชการแต่ยังคงมียศทหารเรืออยู่ และรวมถึงผู้ที่เป็นข้าราชการกองทัพเรือ แต่มิได้สังกัดกองทัพเรือ) และสมาชิกที่มาขอคืนสภาพสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดและคุณสมบัติการสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเป็นกรณีพิเศษ ได้ที่ แผนกฌาปนกิจ กองการสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๒๘๔  หรือดูข้อมูลได้จาก www.chapanakit.navy.mi.th

(ที่มา : กิจการฯ)