ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือ “กองทุนน้ำใจไทย เพื่อผู้สละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ”

Release Date : 17-04-2018 00:00:00
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือ “กองทุนน้ำใจไทย เพื่อผู้สละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ”

          กองทัพเรือ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบ “กองทุนน้ำใจไทย เพื่อผู้สละในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ” เพื่อช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพเรือ ชื่อบัญชี กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือ เลขที่บัญชี ๑๑๕ - ๒ -๑๗๐๘๗ - ๒  กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ กรมการเงินทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ และ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๘๔

                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชี กรมการเงินทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๕๕๕๗ หรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๘๒๑  (ที่มา : กองทุนฯ)