ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

Release Date : 17-04-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

           วันนี้ (๑๗ เมษายน ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ

  

           ศูนย์หัวใจแห่งใหม่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งอยู่บนชั้น ๔ ของอาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถบริการได้อย่างครบวงจรแบบ one stop service ประกอบด้วย

           ๑. ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถให้บริการทั้งการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การวิ่งสายพาน การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ และการส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดหัวใจ

           ๒. ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งสามารถให้บริการทำหัตถการฉีดสวนหัวใจ ทำบอลลูนใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ การสวนหัวใจเร่งด่วนแบบเฉียบพลันชนิด STEMI แบบผ่านทางข้อมือ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีจุดเด่นคือ มีห้องพักสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจผ่านทางข้อมือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล อีกทั้งมีระยะเวลาในการทำการสวนหัวใจสั้นลงมากกว่าการสวนหัวใจผ่านทางต้นขาแบบเดิม

           ๓. หอผู้ป่วยโรคหัวใจ ให้บริการดูแลผู้ป่วยหลังการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดและภาวะหัวใจล้มเหลว หรือผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ โดยมีให้บริการทั้งแบบห้องธรรมดา และ VIP นอกจากนั้นยังมีการให้การรักษาด้วยการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยการบีบตัวของหัวใจ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือการตรวจหาตำแหน่งไฟฟ้าผิดปรกติที่หัวใจและทำการจี้ไฟฟ้าหัวใจ

           ๔. สวนสุขภาพหัวใจ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของศูนย์หัวใจแห่งใหม่นี้ โดยอาจกล่าวได้ว่าเป็น สถานที่สำหรับทำกายภาพบำบัดลอยฟ้าของโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บรรยากาศร่มรื่น และชมวิวสวยๆ ของกรุงเทพมหานคร จากมุมสูงพร้อมกับการทำกายภาพ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้เข้ารับบริการที่ศูนย์หัวใจ โดยมีนักกายภาพบำบัดดูแลอย่างใกล้ชิด  (ที่มา : สลก.ทร.)