โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 11-04-2018 00:00:00
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึก อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เป็นทีมเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำในเขตตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเองเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้ ณ สระว่ายน้ำ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  (ที่มา : ฉก.นย.ทร.)