กองทัพเรือเปิด “ศูนย์หัวใจ” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

Release Date : 11-04-2018 00:00:00
กองทัพเรือเปิด “ศูนย์หัวใจ” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

           พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ จะเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัด ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

           ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้พัฒนาให้มีความทันสมัย สามารถให้บริการ สวนหัวใจทางข้อมือ และสามารถให้บริการผู้ป่วยภาวะวิกฤต ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  (ที่มา : พร.)