กรมบัญชีกลางพร้อมให้หน่วยงานราชการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

Release Date : 10-04-2018 00:00:00
กรมบัญชีกลางพร้อมให้หน่วยงานราชการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

           กรมบัญชีกลางได้เร่งติดตั้งเครื่อง EDCและ QR Codeให้ทุกหน่วยราชการ เพื่อสนับสนุนให้ราชการไทยเป็นสังคมไร้เงินสด เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ให้บริการประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

            อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ประสานกับธนาคารให้เร่งติดตั้งเครื่อง EDCและ QR Codeให้หน่วยงานราชการเพื่อให้พร้อมรับชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สำหรับหน่วยงานใดที่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอติดตั้งเครื่องEDCเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกทั่วถึงยิ่งขึ้น กรมบัญชีกลางจะแจ้งข้อมูลให้ธนาคารทราบ เพื่อทยอยติดตั้งเครื่อง EDCและ QR Code ให้ครบและพร้อมใช้งานได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อไป

             นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น การใช้บัตรเดบิต/บัตรเครดิต การชำระเงินผ่าน QR Code Bill Payment อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง รวมถึงการใช้บัตรชำระเงินแบบ e-Moneyเพื่อให้ประชาชนเลือกใช้ในการชำระค่าบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการได้  (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)