การจัดทำและเสนอคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาสนันสนุนการป้องกันฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Release Date : 09-04-2018 00:00:00
การจัดทำและเสนอคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาสนันสนุนการป้องกันฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          กองทัพเรือ โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ขอเชิญผู้ที่สนใจจัดทำและเสนอคำขอโครงการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการป้องกันฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายการความต้องการโจทย์วิจัย คือ กระสอบทรายหรือวัสดุแทนกระสอบทราย  ตาข่าย  ระบบการแจ้งเตือนผู้บุกรุก  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  ระบบติดตามบุคคลจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ระบบกล้องตรวจการณ์อัจฉริยะ UAV หรือ Paramotor อุปกรณ์ตรวจระเบิด อุปกรณ์ตรวจจับป้ายทะเบียนรถและตรวจสอบบัตรประชาชน  ระบบ C4i ภายในฐานปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้ใช้แบบคำขอโครงการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม โดยเสนอคำขอโครงการวิจัยฯ ถึงสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ได้ที่เว็บไซต์ www.dstd.mi.th และรายละเอียดของแต่ละโจทย์วิจัยได้ที่ http://www.navy.mi.th/nrdo สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโทหญิง อภิภรณ์ ทัยคุปต์ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และประเมินค่าโครงการ กองแผนและโครงการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๗๒๑๗ และ ๕๗๒๑๘  (ที่มา : สวพ.ทร.)