เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย – เมียนมา และศูนย์การแจ้งเข้า – ออกเรือประมงระนอง

Release Date : 09-04-2018 00:00:00
เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย – เมียนมา และศูนย์การแจ้งเข้า – ออกเรือประมงระนอง

             เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (เสธ.ศปก.ทร.) และคณะ พร้อมด้วย พลเรือโท สมนึก  เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย – เมียนมา (ศปชล.ทม.) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติ และตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง (ศูนย์ PIPO ระนอง) พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง ณ ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ที่มา : ทรภ.๓)