กองทัพเรือเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑

Release Date : 05-04-2018 00:00:00
กองทัพเรือเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑

          กองทัพเรือ โดย กรมสารวัตรทหารเรือ ได้จัดชุดเตรียมความพร้อมของกำลังพลกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เหตุร้ายฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๑ นี้ ประกอบด้วย สายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า และสายตรวจวัตถุระเบิดในการป้องกันป้องปราม โดย นาวาเอก วโรดม เจียรกุล ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ได้ทำการตรวจแถวความพร้อมของกำลังพล ณ บริเวณหน้าหอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

(ที่มา : กรม สห.ทร.)