กองทัพเรือกำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บังคับการเรือขนาดเล็ก

Release Date : 04-04-2018 00:00:00
กองทัพเรือกำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บังคับการเรือขนาดเล็ก

           กองทัพเรือโดย กองการฝึกกองเรือยุทธการ กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บังคับการเรือขนาดเล็ก ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรพรรคนาวิน (นว.ข.) ชั้นยศเรือตรีถึงเรือเอก จบการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

             กรุณาแจ้งรายชื่อและตำแหน่งถึง กองการฝึกกองเรือยุทธการ ภายในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาตรี สมชาย ใจตรง ประจำแผนกเดินเรือและการเรือ กองฝึกเดินเรือและการเรือ กองการฝึกกองเรือยุทธการ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๒๑๔๗ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๗๘๙ ๒๕๖๘  (ที่มา : กฝร.)