กองทัพเรือเรียกพลสังกัดกองเรือยุทธการ เพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 04-04-2018 00:00:00
กองทัพเรือเรียกพลสังกัดกองเรือยุทธการ เพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          กองทัพเรือจะทำการเรียกพลนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน และนายทหารประทวนกองหนุน พรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ เพื่อฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งเรียกพล หรือหมายเรียกพล เดินทางไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ กองฝึกปราบเรือดำน้ำ กองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองนโยบายและแผน สำนักบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๐๗๕ และ ๐ ๒๔๖๕ ๐๐๑๒  (ที่มา : กพ.ทร.)