ขอเชิญร่วมปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช รวมทั้งส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ ในงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”

Release Date : 04-04-2018 00:00:00
ขอเชิญร่วมปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช รวมทั้งส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ ในงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”

          ขอเชิญร่วมงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช รวมทั้งส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

           ** วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระชัย (หลังช้าง) มาประดิษฐานเป็นพระประธาน  และให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์รวมจำนวน ๒๓๙ รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์

             ** วันที่ ๗ – ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงพนวช เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัว ชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายชิงโล่พระราชทาน การแสดงชุด “เถลิงศกเพลามหาสงกรานต์” ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ การละเล่นของหลวงสืบมาแต่โบราณ “โมงครุ่ม” และ “กุลาตีไม้” การแสดงโขนตอนหนุมานชาญกำแหง การบรรเลงดนตรีไทย การสาธิตการปรุงเครื่องหอม การทำอาหารและขนมไทยที่หารับประทานยาก ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทย ร้านจิตอาสา ๙๐๔ จำหน่ายกระเป๋า และเสื้อจิตอาสา รวมทั้งร่วมบันทึกภาพสามมิติประเพณีสงกรานต์ นิทรรศการ นางสงกรานต์ และสวนดอกไม้ไทย โดยขอให้ผู้ไปร่วมงานแต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ ชุดผ้าลายดอก งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว ปืนฉีดน้ำ และการประแป้ง

          เพื่อเป็นการร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช รวมทั้งส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติตามพระราชประสงค์ จึงขอเชิญชวนร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาโท รุ่ง ดีรูปกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๖๗๗ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๖๓๘๕ ๘๒๓๕  (ที่มา : กพร.ทร.)