กองทัพเรือร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายก่อนการฝึกผสม CARAT 2018

Release Date : 03-04-2018 00:00:00
กองทัพเรือร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายก่อนการฝึกผสม CARAT 2018

           เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ได้จัดการประชุมร่วมในการวางแผนขั้นสุดท้ายก่อนการฝึกผสมCARAT 2018 หรือ Final Planning Conference ระหว่างกองทัพเรือกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรีโดยมี นาวาเอก ธำรง สุพรรณพงศ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ นาวาเอก ALEXIS T.WALKER  ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ ๗ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐอเมริการ่วมเป็นประธานในการประชุมทั้งนี้เพื่อยืนยันห้วงเวลาการฝึก พื้นที่การฝึก กำลังเข้าร่วมการฝึก และร่วมกันจัดทำตารางการปฏิบัติ Serial of Eventsร่วมกัน การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๔เมษายน ๒๕๖๑

  

           การฝึกผสม CARAT 2018 ระหว่างกองทัพเรือและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งกองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ ได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม CARAT 2018และมี นาวาเอก ธำรง สุพรรณพงศ์ เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการร่วมฝ่ายไทย หรือ Chiet of Combine Staff ทำหน้าที่อำนวยการและควบคุมการฝึกในทะเลกับหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการร่วมฝ่ายสหรัฐอเมริกา  การฝึก CARAT 2018 เป็นการฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเลระหว่าง กองกำลังสหรัฐอเมริกากับมิตรประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและขีดความสามารถขององค์บุคคลวัตถุและองค์ยุทธวิธี ซึ่งจะมีการวางแผนการฝึกและปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองกำลังสหรัฐสหรัฐอเมริกาในสาขาปฏิบัติการรบผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก การสงครามเคมี - ชีวะการรบพิเศษ รวมทั้งการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และการจัดชุดแพทย์ในการรักษาพยาบาลประชาชน และการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่

(ที่มา : กฟก.๒ กร.)