กองทัพเรือร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของกระทรวงกลาโหม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

Release Date : 19-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของกระทรวงกลาโหม ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

           ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลเรือเอก วิโรจน์ ธันวรักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของกระทรวงกลาโหม ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และอยู่เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จ (ที่มา : กพ.ทร.)