ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจความพร้อมโครงการผลิตลูกปืน ๓๐ มิลลิเมตร เพื่อนำร่องการนำงานวิจัยไปสู่การผลิตใช้ในราชการ

Release Date : 16-02-2018 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจความพร้อมโครงการผลิตลูกปืน ๓๐ มิลลิเมตร เพื่อนำร่องการนำงานวิจัยไปสู่การผลิตใช้ในราชการ

           เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พลเรือเอก  นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ในระดับกองทัพเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมสรรพาวุธทหารเรือ เพื่อติดตามและรับทราบความพร้อมการจัดทำโครงการผลิตลูกปืน ๓๐ มิลลิเมตร ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการนำงานวิจัยไปสู่การผลิตใช้ในราชการ ณ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัถตุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท อนุพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ให้การต้อนรับ  (ที่มา : สพ.ทร.)