กองทัพเรือส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทัพเรือภาคที่ ๓ (นรยม.ทรภ.๓)

Release Date : 14-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทัพเรือภาคที่ ๓ (นรยม.ทรภ.๓)

           กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ทำพิธีจัดส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทัพเรือภาคที่ ๓ (นรยม.ทรภ.๓) โดยมี พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีฯ บนเรือหลวงเจ้าพระยา บริเวณท่าเทียบเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  

           การจัดหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทัพเรือภาคที่ ๓ ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือและหน่วยงานในระดับภูมิภาคของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือฯ  (ที่มา : ทรภ.๓)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทัพเรือภาคที่ ๓ (นรยม.ทรภ.๓)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง