ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน ๕ ลำ (ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙) ลงน้ำ

Release Date : 13-02-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน ๕ ลำ (ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙) ลงน้ำ

           พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๕ ลำ (ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙) ลงน้ำ และมี นางเกสรา ประทุมสุวรรณ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสุภาพสตรีผู้ประกอบพิธีฯ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๙ น. โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ หัวหน้าหน่วย  ขึ้นตรงกองทัพเรือ คณะกรรมการฯผู้แทนสมาคมภริยาทหารเรือ และแขกรับเชิญร่วมพิธีฯ

                 คุณลักษณะทั่วไปของเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (Ship System Performance) ระวางขับน้ำเต็มที่โดยประมาณ ๔๕ ตันขนาดของเรือ ความยาวตลอดลำ ๒๑.๔๐ เมตร ความกว้างสูงสุดของเรือ   ๕.๕๖ เมตร ความลึกของเรือ (Molded Depth) ๓.๑๕ เมตร กินน้ำลึกตัวเรือ (Molded Draught) ๑.๐๕ เมตรความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน้ำเต็มที่ไม่น้อยกว่า ๓๐ นอต กำลังพลประจำเรือ ๙ นาย สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง ระยะปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ (๑๕ นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ (Full Load Displacement) ขนาดและสัดส่วนของโครงสร้างตัวเรือได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือ DNV แห่งประเทศนอร์เวย์ โดยโครงสร้างตัวเรือและแผ่นเปลือกเรือทำด้วยอลูมินัมอัลลอยเกรดที่ใช้ในการต่อเรือโดยเฉพาะ (Marine Grade) ระบบขับเคลื่อนประกอบด้วย เครื่องจักรใหญ่ดีเซลเรือตราอักษร MAN รุ่น D2862 LE463 พร้อมเพลาใบจักร จำนวน ๒ ชุด ซึ่งผลิตกำลังได้เครื่องละ ๑,๐๒๙ กิโลวัตต์ ทำให้มีกำลังเครื่องจักรรวม ๒,๐๕๘ กิโลวัตต์ ขับเพลาใบจักรและใบจักรผ่านชุดคลัชท์และเกียร์ทด จำนวน ๒ ชุด โดยที่ระบบเพลาและใบจักรซ้าย-ขวาเป็นแบบ Fixed Pitch Propeller (FPP) จำนวน ๒ ชุดอาวุธประจำเรือ อาวุธปืนหลัก ปืนกลขนาด ๒๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ กระบอก บริเวณหัวเรืออาวุธปืนรอง ปืนกลขนาด .๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ กระบอก พร้อมกับเครื่องยิงลูกระเบิด ๘๑ มิลลิเมตร ร่วมแกน จำนวน ๑ กระบอก ติดตั้งบริเวณท้ายเรือ 

                 เรือตรวจการณ์ชายฝั่งจะเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์  (ที่มา : สยป.ทร. และ สลก.ทร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์ชายฝั่งจำนวน ๕ ลำ (ต.๒๖๕ – ต.๒๖๙) ลงน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง