กองทัพเรือขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

Release Date : 12-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

           กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี   หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานดำเนินการ

            โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เพื่อขยายพื้นที่บริการและพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ โดยจัดตั้งศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์จักษุกรรม และเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงซึ่งเป็นการพัฒนางานดูแลรักษาที่จำเป็นต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย และเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในทุก ๆ ด้าน

             จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล จำนวน ๑๐,๐๐๐ กองกองละ ๑,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ที่ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ และ ๐๘ ๙๘๑๑ ๓๕๕๒ และที่ บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัดหมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๗ ๒๒๒๒ หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี “เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า” หมายเลขบัญชี ๐๔๐ – ๒ – ๓๑๖๘๐ – ๖  (ที่มา : พร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง