ขอเชิญเที่ยวชมงานฤดูหนาว “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ร่วมแต่งกายย้อนยุค หรือสวมใส่ผ้าไทย/ชุดสุภาพ

Release Date : 09-02-2018 00:00:00
ขอเชิญเที่ยวชมงานฤดูหนาว “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ร่วมแต่งกายย้อนยุค หรือสวมใส่ผ้าไทย/ชุดสุภาพ

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานฤดูหนาว ภายใต้ชื่อ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีส่วนวันศุกร์และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๒๒.๐๐ น. โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู ซึ่งในงานแบ่งเป็น ๓ พื้นที่ ดังนี้

                 ** พื้นที่พระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ ซึ่งจะตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรม และมีการจัดสวนพันธุ์ไม้ น้ำพุ งานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาววัง

                 ** พื้นที่สนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านจิตสาอา ๙๐๔ ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ รวมทั้งมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และจัดฉายหนังกลางแปลง

                 ** พื้นที่ร้านอาหารและร้านค้า ในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย การสาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุค

                 จึงขอเชิญเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” โดยแต่งกายย้อนยุคหรือสวมใส่ผ้าไทย/ชุดสุภาพ เงินรายได้จากการจัดงานจะทรงนำไปใช้ในพระราชกุศล บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรมในโครงการพระราชดำริ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 

(ที่มา: กพร.ทร.) 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ขอเชิญเที่ยวชมงานฤดูหนาว “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ร่วมแต่งกายย้อนยุค หรือสวมใส่ผ้าไทย/ชุดสุภาพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง