กองทัพเรือสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กลุ่มแม่บ้านและประชาชน

Release Date : 08-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กลุ่มแม่บ้านและประชาชน

              เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้เปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านทัพเรือภาคที่ ๑ และประชาชนทั่วไป โดยมี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และนางพิพัฒน์พร โพธิ์แดง ภริยาผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงจอดเรือ NAC 1 กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

              การอบรมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านได้รับความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป สามารถนำไป ต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือ รวมทั้งให้กลุ่มแม่บ้านได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรมประดิษฐ์ผ้ามัดย้อม สอนการชงชาชักใต้และเครื่องดื่มต่างๆ (ที่มา : ทรภ.๑) 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือสร้างอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กลุ่มแม่บ้านและประชาชน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง