กองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีครบรอบการก่อตั้ง ๔๕ ปี การเคหะแห่งชาติ

Release Date : 08-02-2018 00:00:00
กองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีครบรอบการก่อตั้ง ๔๕ ปี การเคหะแห่งชาติ

              พลเรือตรี สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครบรอบการก่อตั้ง ๔๕ ปี การเคหะแห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ อาคาร ๑ ชั้น ๑ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้กองทัพเรือได้ร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช “สร้างพลังแห่งความหวัง ด้วยพลังแห่งการให้” ในครั้งนี้ด้วย (ที่มา : สลก.ทร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือร่วมแสดงความยินดีครบรอบการก่อตั้ง ๔๕ ปี การเคหะแห่งชาติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง