ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

Release Date : 07-02-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

       พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” โดยมี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงก่อตั้งขึ้น เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์ไทย และธนาคารสยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน ตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ขณะที่บริเวณสนามเสือป่า ประชาชนที่มาร่วมงานยังมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด 

จากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ จิตอาสา ๙๔ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าภูฟ้า มูลนิธิสถายันวิจัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวงดอยคำ เป็นต้น และร้านค้ารับเชิญทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  บริษัท คิงเพาเวอร์ จำกัด ฯลฯ รวมทั้งร้านค้าอาหารไทยโบราณ ผลิตภัณฑ์โบราณ ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย” มีกิจกรรมสอยต้นกัลปพฤกษ์ ร่วมถ่ายภาพย้อนยุคและภาพ ๓ มิติ ที่จัดไว้ในมุมต่างๆ ภายในงาน รายได้จากการจัดงานทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกวัน รวมถึงการฉายหนังกลางแปลงที่เป็นภาพยนตร์ในยุคเก่าที่หาชมได้ยาก ทุกวันพุธ และ‪วันพฤหัสบดี เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ‬
 
(ที่มา : สลก.ทร.) 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง