กองทัพเรือขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

Release Date : 23-01-2018 00:00:00
กองทัพเรือขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

           กองทัพเรือ โดย กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับ บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น ๓ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี   หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานดำเนินการ

            โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เพื่อขยายพื้นที่บริการและพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ โดยจัดตั้งศูนย์หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์จักษุกรรม และเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงซึ่งเป็นการพัฒนางานดูแลรักษาที่จำเป็นต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง ทันสมัย และเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในทุก ๆ ด้าน

             จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล จำนวน ๑๐,๐๐๐ กองกองละ ๑,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ที่ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ และ ๐๘ ๙๘๑๑ ๓๕๕๒ และที่ บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัดหมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๗ ๒๒๒๒ หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชื่อบัญชี “เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า” หมายเลขบัญชี ๐๔๐ – ๒ – ๓๑๖๘๐ – ๖

ส่งโทรสารใบโอนเงินและข้อมูลผู้บริจาคมาที่ ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖

              ผู้มีจิตศรัทธาจะได้รับของที่ระลึกสำหรับการบริจาคทอดผ้าป่ามหากุศล คือ

              บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับ หัตถศิลป์แผ่นทองคำ พระบวรรูปสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบวรรูปสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เลี่ยมกรอบทองคำ และพระบวรรูปสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์เนื้อโลหะบรอนซ์

              บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับ พระบวรรูปพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เลี่ยมกรอบทองคำ

              บริจาคเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับ หัตถศิลป์แผ่นทองคำ พระบวรรูปพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

              บริจาคเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับ เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์     รุ่นทหารเสือกรมหลวงชุมพร เลี่ยมกรอบทองคำ

              บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จะได้รับ เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์       รุ่นหมอพรทดลองยาเนื้อเงิน

              บริจาคเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท จะได้รับ เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นหมอพรทดลองยาเนื้อทองทิพย์

              บริจาคเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท จะได้รับ เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นหมอพรทดลองยาเนื้อทองแดงขัดเงา  (ที่มา : พร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองทัพเรือขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง