ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 17-01-2018 00:00:00
ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญหน่วยงานกองทัพเรือ เข้าสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการเปิดระบบ ราชการและเกิดการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนและภาคส่วน อื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกองทัพเรือที่สนใจขอรับสมัครรางวัลดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ www.opdc.go.th >รางวัลเลิศรัฐ>สาขาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมฯและยื่นใบสมัครได้ที่ http://awards.opdc.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๕๗๕ (ที่มา : สปช.ทร.)

รูปภาพที่เกียวข้อง
ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง