ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ และพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ และพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย

Release Date : 17-01-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ และพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ และพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย

           ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ กองทัพเรือร่วมพิธีบวงสรวง พิธีถวายราชสักการะ และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ดอนเมือง) กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร และ ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

          เวลา ๐๘.๐๕ น. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ และพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธี

             นอกจากนี้ ในเวลา ๐๗.๐๙ น. พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

             และ พลเรือเอก พรชัย ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ของกองทัพเรือ  ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี  (ที่มา : สลก.ทร.)              

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ และพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์ และพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง