ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา และพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 17-01-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา และพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

           วันนี้ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๑) พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา และพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนทหารเรือ ที่สละชีวิตเพื่อปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

              ** เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้แทนหน่วยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สมาคมและชมรมต่าง ๆ วางพวงมาลา

              ** เวลา ๐๙.๔๕ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ และพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

              ** เวลา ๐๙.๕๕ น. ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ  

              ** เวลา ๑๐.๐๕ น. ประกอบพิธีสังเวย (บริเวณด้านข้างกราบซ้ายเรือหลวงธนบุรี)    วางพวงมาลัยสักการะดวงวิญญาณวีรชนในห้องโถงนายพล เรือหลวงธนบุรี

              ** เวลา ๑๐.๑๕ น. พิธีบำเพ็ญกุศล 

              ** เวลา ๑๑.๓๕ น. ผู้บัญชาการทหารเรือ ประกอบพิธีวางพวงมาลา บริเวณหัวเรือ    เรือหลวงธนบุรี และกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ  (ที่มา : สลก.ทร.) 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลา และพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง