ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 16-01-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

           วันนี้ (๑๖ มกราคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอกนริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ ภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กำลังพลกองทัพเรือ ร่วมพิธีฯ

             ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวให้โอวาท และเป็นประธานร่วมฟังการนำเสนอองค์ความรู้ของหน่วย และชมนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยต่าง ๆ  (ที่มา : สปช.ทร.) 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือ “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง