กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ กำหนดนำสินค้าจากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ มาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ

Release Date : 12-01-2018 00:00:00
กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ กำหนดนำสินค้าจากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ มาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ

              กิจการเกษตรกรรมกองทัพเรือ กำหนดนำกุ้งขาว (แซบ๊วย) กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด และกุ้งฝอย จากฝ่ายเกษตรกรรมทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ มาจำหน่ายให้กับกำลังพลกองทัพเรือ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้

             ** วันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป จำหน่ายที่บริเวณกรมสวัสดิการทหารเรือ พื้นที่ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

             ** วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จำหน่ายที่บริเวณข้างกองโรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

             สำหรับราคาจำหน่ายจะแจ้งให้ทราบทางแผ่นป้ายบอกราคา ณ วันจำหน่าย  (ที่มา : กิจการเกษตรกรรม ทร.)