กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราด แถลงข่าวการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี ที่เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 12-01-2018 00:00:00
กองทัพเรือร่วมกับจังหวัดตราด แถลงข่าวการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวี ที่เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๖๑

              เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ ๑ มี พลเรือตรี สำเริง จันทร์โส เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วย นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

             สำหรับการจัดงาน “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ประจำปี ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมระลึกและยกย่องเชิดชูวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารเรือไทยจำนวน ๓๖ นาย ที่ได้สละชีพปกป้องแผ่นดินไทย ในการทำยุทธนาวีที่เกาะช้าง กับเรือรบฝรั่งเศส บริเวณหมู่เกาะช้าง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔ หรือเมื่อ ๗๗ ปีที่แล้ว การจัดงานในปีนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยในช่วงเช้าวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ มีการประกอบพิธีตักบาตร และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่วีรชนทหารเรือไทยที่เสียชีวิตในยุทธนาวีที่เกาะช้าง พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาของทหารเรือไทย พิธีเปิดงานในเวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น.ต่อจากนั้นจะมีการนำประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมพิธีลอยพวงมาลา บริเวณเกาะลิ่ม ด้านทิศใต้ของเกาะช้าง โดยในปีนี้กองทัพเรือได้นำเรือหลวงสัตหีบ มาเป็นเรือประธานในการประกองพิธีลอยพวงมาลา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ นิทรรศการเชิดชูวีรกรรมทหารเรือไทย การโชว์กระโดดร่มของกองทัพเรือ การออกร้านจากหน่วยงานภาคภารัฐและเอกชน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงบนเวที การแสดงดนตรีจากกองทัพเรือ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนของจังหวัดตราด  (ที่มา : สำนักงาน ปชส.จว.ตราด)