กองทัพเรือกำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ

Release Date : 11-01-2018 00:00:00
กองทัพเรือกำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ

             กองทัพเรือ กำหนดให้กำลังพลกองทัพเรือ แต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้

             ** เครื่องแบบหมายเลข ๒

                 - วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ วันก่อนวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ

             **  เครื่องแบบหมายเลข ๔

                 - วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ วันหลังวันกองทัพไทย  (ที่มา : กพ.ทร.)