โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

Release Date : 11-01-2018 00:00:00
โรงเรียนนายเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ

           โรงเรียนนายเรือ กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย อายุระหว่าง ๑๖ – ๑๘ ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th  หรือ http://admission-rtna.net หรือ http://www.navy.mi.th    

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๓๙๙๕ และ ๐ ๒๔๗๕ ๗๔๓๕ ในวันและเวลาราชการ หรือ email : admissionrtna@gmail.com  (ที่มา : รร.นร.)