กองทัพเรือส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งพระราชทานฯ ในโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือ

Release Date : 10-01-2018 00:00:00
กองทัพเรือส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้งพระราชทานฯ ในโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที่ภาคเหนือ

          วันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๑) พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดงผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ พร้อมด้วย พลเรือโท บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพเรือ ทำพิธีส่งมอบปลากะตักและปลาทูแห้ง พระราชทานให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเสด็จพระราชกุศลฯ ในโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งมีพี่น้องชาวประมงแถบชายทะเลด้านอ่าวไทย ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ร่วมในโครงการ รวม ๑๕ หน่วยงาน โดยมีนาย ปรีชา สมชัย นายอำเภอบ่อเกลือ เป็นผู้แทนฯ เข้ารับมอบ ณ ศาลาประชาคม อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน เพื่อแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

             นอกจากนี้ พลเรือโท บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้มอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ่อเกลือ โดยนายอำเภอบ่อเกลือ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อแจกจ่ายตามโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป

             จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง มละบริภูฟ้า ชมการแสดงพื้นบ้านของเด็กนักเรียนบนดอยภูเขา พร้อมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับเด็กนักเรียนบนดอยภูเขา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  (ที่มา : กพร.ทร.)