รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจยุทธศาสตร์การใช้ การป้องกันการบุกรุก และการแก้ไขการใช้ที่ดินของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

Release Date : 10-01-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ตรวจยุทธศาสตร์การใช้ การป้องกันการบุกรุก และการแก้ไขการใช้ที่ดินของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

          พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินกองทัพเรือ พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ ที่ดินสนามยิงเป้ากองทัพเรือบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ดินสนามยิงเป้าบ้านเพ จังหวัดระยอง ที่ดินสนามฝึกกองทัพเรือบ้านจันทเขลม จังหวัดจันทบุรี และที่ดินกองทัพเรือ บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความต้องการและพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินของกองทัพเรือ การกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การใช้ที่ดิน ยุทธศาสตร์การป้องกันการบุกรุกที่ดินของราษฎรและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินของกองทัพเรือ รวมทั้งเป็นการไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังกองทัพเรือในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย (ที่มา : สลก.ทร.)