หน่วยงานกองทัพเรือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 09-01-2018 00:00:00
หน่วยงานกองทัพเรือ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

           หน่วยงานกองทัพเรือ กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  ดังนี้

           ** โรงเรียนนายเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

           ** พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

           ** อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

           ** กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ถนนสุขุมวิท ตำบลเพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

           ** ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

           ** สนามบินท่าใหม่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

           ** กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

           ** ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

           ** ทัพเรือภาคที่ ๓ บริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

           ** ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

           **   ค่ายจุฬาภรณ์ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

           **  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

           **  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

           **  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

           **  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

      ** สถานีเรือมุกดาหาร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

             จึงขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติได้ตามสถานที่จัดงานดังกล่าว  (ที่มา : สลก.ทร.)