กองทัพเรือจัดกิจกรรมให้กับเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 09-01-2018 00:00:00
กองทัพเรือจัดกิจกรรมให้กับเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

             กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กำหนดจัดกิจกรรมให้กับเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรี การเล่นเกมส์ แจกของรางวัล และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็ก ๆ กว่า ๔๐๐ คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นี้  (ที่มา : กพร.ทร.)