ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศเลขานุการกองทัพเรือ

Release Date : 05-01-2018 00:00:00
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศเลขานุการกองทัพเรือ

          ขอเชิญผู้รักกีฬาประเภทโบว์ลิ่ง ร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของบุตรข้าราชการ และการสวัสดิการของสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศลต่าง ๆ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเรือตรี บัญชา บัวรอด เลขานุการกองทัพเรือ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ บลูโอ ริธึม แอนด์โบว์ล ชั้น ๓ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครในวันและเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๕๕๐ นาวาเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์    ๐๘ ๑๖๔๙ ๕๙๖๙  นาวาเอก ธเนศ ธีรชัยธัญญศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๗๘๒ ๘๙๗๕  นาวาเอก ปฐมพงศ์ อินต๊ะแสน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๔๖๐ ๐๗๐๑  นาวาตรีหญิง ธนาภรณ์ ทับทิมอ่อน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๑๗๔ ๘๒๑๓ และ เรือเอกหญิง รัตนา ประณีตทอง หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๙๒๔๕ ๒๙๒๕  (ที่มา : สลก.ทร.)