กรมการขนส่งทหารเรือ เปิดสถานีบริการบำรุงรักษารถยนต์

Release Date : 05-01-2018 00:00:00
กรมการขนส่งทหารเรือ เปิดสถานีบริการบำรุงรักษารถยนต์

           กรมการขนส่งทหารเรือ เปิดให้บริการการดูแลรักษารถยนต์ โดยมีเปิดให้บริการล้างรถ ดูดฝุ่น ถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คและซ่อมทำระบบเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง แก่ข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ณ อาคารจอดรถชั้น ๕ กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ได้เป็นประธานเปิดสถานีบริการบำรุงรักษารถยนต์ อย่างเป็นทางการ และเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : ขส.ทร.)