กองทัพเรือ สนองพระดำริฯ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

Release Date : 05-01-2018 00:00:00
กองทัพเรือ สนองพระดำริฯ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

          เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๑ มีพลเรือตรี รณภพ กาญจนพันธุ์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นประธานปล่อยพันธุ์เต่าทะเลหายากคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนอง พระดำริของพระองค์ ที่ทรงมีเจตนารมณ์ ในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมทั้งกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการฯ ตลอดจนขยายผลการดำเนินการ ต่อไปในอนาคต  นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมการเก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล การให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก ด้วยการเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒ จังหวัดชลบุรี ประมงอำเภอสัตหีบ หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดตราด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทหาร ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

             ในวันเดียวกันนี้ ทัพเรือภาคที่ ๒ ได้ทำพิธีเปิดโครงการฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมปล่อยเต่า และเก็บขยะบริเวณชายหาดชลาทัศน์ เดินหน้ารักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมพลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์และความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่ท้องทะเลไทย โดยมี พลเรือตรี มนตรี รอดวิเศษ   รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า ๕๐๐ คน ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานดนตรีและวัฒนธรรม ริมหาดชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

    

             และทัพเรือภาคที่ ๓ โดยมี พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ร่วมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๙ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๓ ภูเก็ต ประมงจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ ๑๕ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และเทศบาลตำบลราไวย์ รวมทั้งประชาชน นักเรียน นักศึกษา จากสถานการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ บริเวณชายหาดหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  (ที่มา : ทรภ.๑ ทรภ.๒ และ ทรภ.๓)