ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทั่วไป สักการะ “อาศรมหมอพร”

Release Date : 08-12-2017 00:00:00
ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทั่วไป สักการะ “อาศรมหมอพร”

          ขอเชิญข้าราชการ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ สักการะ “อาศรมหมอพร” อาคารเรียนรู้การแพทย์เชิงบูรณาการ ที่จัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โดยจัดภูมิทัศน์โดยรอบอาศรมหมอพรเป็นสวนรักษ์สุขภาพ เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระองค์ จะขอกำลังใจด้วยศรัทธาในเสด็จในกรมฯ ณ ด้านข้างอาคาร ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  เปิดให้สักการะและเข้าชมได้ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.  (ที่มา : พร.)