กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 08-12-2017 00:00:00
กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

          กองทัพเรือ กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “รวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ “ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชาคริต ดิเรกวัฒนะชัย ผู้แทน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ นายวุฒิ นาฮิม ผู้แทน มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ร่วมแถลงข่าว

              โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘  โดยน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปฏิบัติใช้เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดกิจกรรมนำกลุ่มผู้นำศาสนา (ดาอี) และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อความรู้สึกที่ดีไปยังครอบครัวของตนเอง และชุมชนที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี และมีส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  (ที่มา : กพร.ทร.)