กองทัพเรือจัดสัมมนาเร่งให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง

Release Date : 01-12-2017 00:00:00
 กองทัพเรือจัดสัมมนาเร่งให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง

            พลเรือโท บรรพต เกิดภู่ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ และโรงเรียนวิวัฒน์ทหาร เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ และโรงเรียนวิวัฒน์ทหาร ได้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบแนวทาง ตลอดจนทบทวนการทำกระบวนการกลุ่มการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ในระบบบังคับบำบัดให้เป็นแนวทางการปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖๐

              ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ จัดให้มีการสัมมนา พิจารณาแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือครูฝึกระดับผู้ปฏิบัติงาน ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ที่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ ในการทำกระบวนการกลุ่ม ได้เรียนรู้และเข้าใจของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูของแต่ละโรงเรียน อันมีบริบทที่แตกต่างกัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๖๔ นาย จากโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๑(ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ) โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๒ (ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง) โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ๓ (กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน) โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือแบบพิเศษ (เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารเรือ ซึงได้รับความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบรมราชชนนี ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และมูลนิธิพิทักษ์ไทย ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  (ที่มา : ฝกร.ศอ.ปส.ทร.)