ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

Release Date : 29-11-2017 00:00:00
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

  

         เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นาวาเอก เลอศักดิ์   คชนันทน์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ / ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ และคณะ ได้เดินทางตรวจพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย กรณีเกิดฝนตกหนัก พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส และพื้นที่ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากน้ำท่วมสูง ไม่สามารถเดินทางออกมาภายนอกได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ  นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ร่วมกับจิตอาสาอำเภอบาเจาะ ได้ร่วมกันเก็บสิ่งกีดขวางบริเวณลำคลอง เพื่อเปิดทางระบายน้ำที่ท่วมขังไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก ในพื้นที่ ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

(ที่มา : ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.)