กองทัพเรือขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำรองโลหิต ในช่วงเทศกาลปีใหม่

Release Date : 29-11-2017 00:00:00
กองทัพเรือขอเชิญกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำรองโลหิต ในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

          โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และโรงพยาบาลสมเด็จ  พระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมความพร้อมสำรองโลหิต ป้องกันการขาดแคลนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ยื่นความจำนงร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ โดยแจ้งรายชื่อ สังกัด ติดต่อตามเขตพื้นที่ดังนี้

         ** กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ติดต่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๒๙๒๔ หรือ e-mail:niphaphat_4@hotmail.com

     ** พื้นที่สัตหีบ ติดต่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๖๙๕๓๒ - ๓ หรือ e-mail:inchalita_tamsuk@hotmail.com/:mindblooding@hotmail.com

(ที่มา : พร.)