กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ของกำลังพลกองทัพเรือ

Release Date : 28-11-2017 00:00:00
กำหนดแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ของกำลังพลกองทัพเรือ

              ตามอนุมัติกองทัพเรือให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ในวันสำคัญต่าง ๆ นั้น ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้กำลังพลแต่งกายเครื่องแบบหมายเลข ๒ และหมายเลข ๔ ดังนี้

                 ** เครื่องแบบหมายเลข ๒

                  - วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันก่อนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

                 ** เครื่องแบบหมายเลข ๔

                      - วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันหลังวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  (ที่มา : กพ.ทร.)