กองทัพเรือเปิดการอบรมหลักสูตรการบินด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน (นารายณ์)

Release Date : 28-11-2017 00:00:00
กองทัพเรือเปิดการอบรมหลักสูตรการบินด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน (นารายณ์)

              สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) กำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการบินด้วยอากาศยาน ไร้คนขับแบบปีกหมุน(นารายณ์) ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน๒๕๖๐ – วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ชั้น ๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี ก่อเกียรติ ปั้นดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

          การอบรมหลักสูตรการบินด้วยอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลของกองทัพเรือได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการบินของอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน (นารายณ์) ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์จริงอย่างมีประสิทธิภาพ   (ที่มา : สวพ.ทร.)