ขอเชิญร่วม “เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี” ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

Release Date : 28-11-2017 00:00:00
ขอเชิญร่วม “เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี” ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

           กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุลอาภากรใน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ร่วมจัดงาน “เดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี”ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีณ บริเวณอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐ น.

           การจัดงานเดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป โดยนำรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้างสวนสมุนไพรสุริยมงคลเทิดพระเกียรติฯ ณ พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

                       ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย มินิมาราธอน ๑๑ กิโลเมตร วิ่งเพื่อสุขภาพ ๕ กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ๓ กิโลเมตร ค่าสมัครประเภทบุคคลทั่วไป ๓๕๐ บาท พร้อมรับเสื้อยืดคอวีปักลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพร ฯ พร้อมตราสัญลักษณ์มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ และตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ ส่วนประเภทวีไอพีค่าสมัคร ๑,๐๐๐ บาท พร้อมรับเสื้อโปโลลายพระหัตถ์กรมหลวงชุมพรฯ  และตราสัญลักษณ์กองทัพเรือ

                       ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเดิน – วิ่งเทิดพระเกียรติ ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ร้านสวัสดิการทหารเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิราชสกุลอาภากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๖๘ ๒๖๙๖ หรือ ๐๘ ๔๖๔๒ ๕๕๗๗ หรือทางเว็บไซต์ www.abhakara.org หรือ facebook ค้นหาคำว่า “เดินวิ่งเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร ๑๓๗ ปี” (ที่มา : มูลนิธิราชสกุลอาภากร ฯ)