โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจสุขภาพประจำปี

Release Date : 27-11-2017 00:00:00
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปรับเปลี่ยนแนวทางการตรวจสุขภาพประจำปี

          โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกองทัพเรือเป็นการตรวจสุขภาพประจำปี โดยไม่ต้องชำระเงินสดเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ในส่วนของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกองทัพเรือ ที่ใช้สิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ สามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ตามรายการที่สำนักงานประกันสังคมให้สิทธิในการตรวจ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ที่มา : รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.)